Polish English German Russian
mapa atrakcji

Regulamin

Zwiększ / zmniejsz:

Regulamin serwisu Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka.

 

II. Definicje

Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka / Serwis - serwis tematyczny o historii obiektów militarnych.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, artykuły, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil - miejsce w Internecie /dostępne pod adresem www.odtur.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji wpisanych przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Odtur.pl. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.

Głos - ocena w skali od 1 do 10, wystawiona Użytkownikowi poprzez innego Użytkownika.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat artykułu zamieszczonego przez Użytkownika wystawiony poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.


III. Zasady ogólne:

 1. Użytkownik ma możliwość :
  1. zmiany lub usunięcia swoich danych/artykułów/zdjęć/filmów itp za pomocą opcji Konta.
 2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  2. obrażanie innych osób,
  3. promowania innych stron internetowych,
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  6. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
  7. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Odtur.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do treści, zdjęć i filmów.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie Serwisu.
 6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Administrator Odtur.pl może zablokować na stałe konto Użytkownika.
 7. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
 8. Administrator Odtur.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.odtur.pl/rejestracja.html.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Odtur.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 7. Rejestrując się w serwisie Odtur.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Odtur.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Odtur.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

V. Konto

 1. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator Odtur.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 4. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 3 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
 5. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
 6. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 7. Administrator Odtur.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

VII. Artykuły, zdjęcia i filmy

 1. Wstawiając artykuł/zdjęcie/film do serwisu Odtur.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
  2. artykuł/zdjęcie/film nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
 2. Użytkownik, który chce dodać artykuł do serwisu Odtur.pl obowiązuje szablon artykułu, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
 3. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.
 5. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować artykuł/zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
 6. Serwis Odtur.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie artykułów/zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

XI. Forum

 1. Użytkownik zanim zada pytanie na forum zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz wcześniejszymi wątkami o tematach zbliżonych do problemu, który chce zgłosić.
 2. Zabrania się dodawania zbędnych postów.

XII. Czat

 1. Zabrania się pisania WIELKIMI LITERAMI.
 2. Użytkownik musi przestrzegać poleceń operatora czatu.

XIII. Inne usługi i opłaty

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie artykułów innych Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV. Regulamin

 1. Serwis Odtur.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Odtur.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy