Polish English German Russian
mapa atrakcji

OWŚ - P.O. "Przeczyce"

Zwiększ / zmniejsz:
 P.O. Przeczyce - Ściana czołowa z wylewką pod szyb kopuły pancernej.
 P.O. Przeczyce - Fragment zbrojenia podłogi.
Zwiększ / zmniejsz:
 P.O. Przeczyce - Ściana czołowa z wylewką pod szyb kopuły pancernej.
 P.O. Przeczyce - Fragment zbrojenia podłogi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Wieś Przeczyce położona jest nad Czarną Przemszą w gminie Mierzęcice w powiecie będzińskim (woj. śląskie). Znajduje się nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Przeczyckiego zwanego również Zalewem Przeczycko-Siewierskim.

Państwo: Polska
Województwo: śląskie
Powiat: będziński
Miejscowość: wieś Przeczyce w gminie Mierzęcice
GPS - fundament 1: N 50° 26' 25.92" E 19° 08' 04.87"

Zwiedzanie

Zwiedzanie

Obecnie lokalizacja wszystkich płyt fundamentowych oraz wykopów pod planoane schrony nie jest dokładnie znana. Po wojnie fundamenty schronów zostały zasypane, a wykopy pod schrony prawdopodobnie zostały zniwelowane przez miejscowych rolników, którzy tereny te wykorzystywali pod uprawę.

Historia

Historia

Rozbudowa rejonu umocnionego na Górnym Śląsku o fortyfikacje w Niezdarze, Brynicy, Nowej Wsi i Tąpkowicach na północy oraz fortyfikacji w tzw. Korytarzu Mikołowskim na południu, związana była bezpośrednio z porozumieniem w Monachium z 29-30 września 1938 roku, w którym to nastąpiło zajęcie Sudetów przez III Rzeszę i czechosłowackiego Zaolzia przez Polskę. Przy takiej zmianie granic istniało realne zagrożenie szybkiego okrążenia polskich wojsk w rejonie Górnego Śląska, poprzez atak wojsk niemieckich z terytorium dawnej Czechosłowacji. W związku z tym na początku 1939 roku gen. Stachiewicz wydał polecenie rozbudowy i "zagięcia"  skrzydeł rejonu umocnionego w kierunku północno-wschodnim na północy i w kierunku południowo-wschodnim na południu. Ze względów oszczędnościowych Sztab Główny zadecydował o zakończeniu pasa fortyfikacji stałej na miejscowości Niezdara. W miejscowościach Mierzęcice i Przeczyce miały powstał polowe punkty oporu.

W miejscowości Przeczyce do wybuchu wojny zdołano wylać jedynie płyty fundamentowe pod kilka schronów oraz dokonać wykopów pod kolejne schrony polowe.

Źródło: M. Sindera, Odcinek od Przeczyc (...) do Wymysłowa [w:] Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk", Historia, przewodnik, s. 37-38

Galeria

Galeria

fot. internet (brak)


Literatura

Literatura
  1. W. Machoń, Odcinek od Dobieszowic do Kamienia (Piekary Śląskie) [w:] Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląsk", Historia, przewodnik, s. 37-38

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy