Polish English German Russian
mapa atrakcji

Państwowe Muzeum na Majdanku - Historia

Zwiększ / zmniejsz:
Państwowe Muzeum na Majdanku
Państwowe Muzeum na Majdanku
fot. Piotr Maciuk (2009)

 

Zwiększ / zmniejsz:
Państwowe Muzeum na Majdanku
Państwowe Muzeum na Majdanku
fot. Piotr Maciuk (2009)

 

Lokalizacja

Lokalizacja

Państwo: Polska
Województwo: lubelskie
Miejscowość: Lublin
Ulica: Droga Męczenników Majdanka 67
GPS: N 51° 13' 31.22" E 22° 36' 21.10"

Dojazd, zwiedzanie

Dojazd, zwiedzanie
Państwowe Muzeum na Majdanku znajduje się na południowo-wschodnich obrzeżach Lublina, przy trasie wylotowej na Chełm i Zamość (DK 12/17). Zjazdy w kierunku Muzeum są oznaczone odpowiednimi znakami informacyjnymi. Istnieje możliwość wjazdu samochodem na teren Muzeum i skorzystania z trzech wyznaczonych parkingów za opłatą:
 • autobusy ? 30 zł,
 • busy ? 15 zł,
 • samochody osobowe ? 5 zł,
 • motocykle ? 2 zł
Wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Można zwiedzać je samodzielnie lub z przewodnikiem.
Informacje dotyczące rezerwacji przewodników i godzin otwarcia na stronie: http://www.majdanek.eu

Plan muzeum

Plan muzeum

Plan zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku

Rys. 1. Plan zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku.

Historia

Historia

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. z lipca 1941 roku. Jego budowę powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi. Budowany od jesieni 1941 roku obóz nosił początkowo nazwę Kriegsgefangenenlager der Waffen SS Lublin ? obóz dla jeńców wojennych, zaś w lutym 1943 roku został przemianowany na Konzentrationslager Lublin ? obóz koncentracyjny.

Majdanek był też elementem realizacji ?Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej? obozem karno-przejściowy dla polskiej ludności wiejskiej. Więźniowie pochodzili prawie z 30 państw. Dominowali obywatele Polski (głównie Polacy i Żydzi), Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji (Żydzi). Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Przedstawiciele innych narodowości stanowili niewielki odsetek ogółu więźniów (m.in. Francuzi, Niemcy).

Od pierwszych chwil pobytu w obozie więźniom nieodłącznie towarzyszyły głód, strach, katorżnicza praca i choroby. Więźniowie umierali w następstwie tragicznych warunków bytowych, ginęli w egzekucjach, mordowano ich w komorach gazowych. Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. Tragiczna historia lubelskiego obozu koncentracyjnego dobiegła końca 23 lipca 1944 roku, po wkroczeniu do Lublina Armii Czerwonej. Kilka miesięcy później na terenie KL Lublin powstało Państwowe Muzeum na Majdanku ? pierwsze w Europie muzeum upamiętniające wydarzenia związane z II wojną światową. Początkowo na cele Państwowego Muzeum na Majdanku przeznaczono zaledwie kilka baraków. Na pozostałym terenie stacjonowały oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego, które rozporządzały całym znajdującym się tu mieniem obozowym. Stan zachowania obiektów pogarszał się dodatkowo wskutek rozbierania ich przez okoliczną ludność. Mimo wielu starań podejmowanych przez pracowników Muzeum, drewniana zabudowa Majdanka w ciągu kilku miesięcy po wyzwoleniu uległa zniszczeniu w 80%.

W 1968 roku rozpoczęto budowę pomnika ku czci pomordowanych na Majdanku, którego odsłonięcie nastąpiło rok później. Składa się on z trzech elementów: Drogi Hołdu i Pamięci, Pomnika Walki i Męczeństwa w kształcie bramy, nawiązującej do symboliki Bramy Piekieł z ?Boskiej Komedii? Dantego oraz Mauzoleum. Z zabudowy obozu liczącej w 1944 roku 280 różnego rodzaju obiektów dziś istnieje 70, większość z nich została jednak w znacznym stopniu zrekonstruowana. Zachowane zostały trakty dróg obozowych, które jeszcze w latach 50-tych używane były jako drogi publiczne.

Źródło: majdanek.eu

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć
fot. Piotr Maciuk (2009)

Literatura

Literatura
 • red. Marta Grudzińska, Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Maria Wiśnioch, Majdanek. Przewodnik po obiektach historycznych
 • Tomasz Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, wyd. II, Lublin 2010, 128 s.
 • Danuta Olesiuk, Listy z Majdanka. Obóz koncentracyjny w świetle grypsów, wydanie II, zmienione, Lublin 2010
 • Danuta Olesiuk, Krzysztof Kokowicz, ?Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą??. Pomnik ku czci ofiar Majdanka, Lublin 2009, 48 s.
 • ?Dowody zbrodni ? depozyty pamięci?. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku, Lublin 2009, 43 s.
 • Księga zmarłych więźniów Majdanka 1942

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy