Polish English German Russian
mapa atrakcji

Obszar Warowny "Śląsk" (OWŚ)

Zwiększ / zmniejsz:
Fortyfikacje na Śląsku - Obszar Warowny "Śląsk"
Fortyfikacje na Śląsku - Obszar Warowny "Śląsk"
Zwiększ / zmniejsz:
Fortyfikacje na Śląsku - Obszar Warowny "Śląsk"
Fortyfikacje na Śląsku - Obszar Warowny "Śląsk"

Lokalizacja

Lokalizacja

Umocnienia Obszaru Warownego "Śląsk" szerokim łukiem opasują Chorzów, Bytom i Katowice; sięgając skrzydłami po Tarnowskie Góry i Wyry.

Państwo: Polska
Województwo: śląskie
Powiaty: tarnogórski, bytomski, chorzowski, katowicki, mikołowski

Mapa Obszaru Warownego "Śląsk"

Rys. 1. Mapa Obszaru Warownego "Śląsk" (źródło: Zeszyty Tarnogórskie nr 16, Fortyfikacje Śląska i pogranicza 1993)

 

Historia

Historia

Obszar Warowny ?Śląsk? to ufortyfikowana pozycja obronna osłaniająca Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), który przed II wojną światową w większości znajdował się po polskiej stronie granicy.

Władze zdawały sobie sprawę że ten obszar będzie szczególnie narażony na działania wojenne ze względu na bezpośrednie położenie przy granicy. Mimo to do momentu dojścia Hitlera do władzy (1933 r.) większym zagrożeniem dla Rzeczpospolitej był ZSRR i dlatego pierwsze fortyfikacje stałe zaczęto budować w latach 30-tych na Polesiu.

Jednak o tym, że obszar przemysłowy Górnego Śląska uważano za zagrożony świadczy fakt, że pod koniec lat 20-tych rozkazem Głównego Inspektora Sił Zbrojnych (GISZ) Józefa Piłsudskiego obwarowano obszary Katowic i Chorzowa. Pierwsze schrony zostały wzniesione w 1933 roku.

Późniejsza coraz bardziej agresywna polityka Hitlera doprowadziła do opracowania prowizorycznego planu obrony N, efektem którego było zlecenie gen. Kutrzebie prac projektowych nad linią fortyfikacji na Górnym Śląsku. Tak powstało opracowanie zwane ?Memorandum gen. Kutrzeby? z 26 stycznia 1938 r., w którym to generał wskazywał na konieczność ufortyfikowania najbardziej zagrożonych odcinków.

Niemcy w tym samym czasie wznosili umocnienia przygraniczne na tzw. Pozycji Górnośląskiej.

Sytuacje skomplikował dodatkowo rozpad Czechosłowacji i spowodowane tym wydłużenie granicy z Niemcami. Wtedy podjęto decyzję o budowie umocnień w Węgierskiej Górce.

Na Górnym Śląsku w latach 1933-1935 wzniesiono samodzielne zespoły schronów bojowych (tzw. punkty oporu) na skrzydłach i w centrum pozycji osłonowych. W drugim etapie w latach 1936-1938 połączono izolowane dotychczas ?punkty oporu? ciągłą linia umocnień stałych. Linię czołową uzupełniały: druga linia schronów bojowych, obiekty pozorne, ufortyfikowane koszary, sieć telefoniczna, sieć przeszkód terenowych oraz zalewy na rzece Brynica. W ten sposób powstał Obszar Warowny ?Śląsk?, czyli pozycja o długości około 32 km, przebiegająca od miejscowości Niezdara na północy przez Bobrowniki, Dąbrówkę Wielką, Łagiewniki, Nowy Bytom i Halembę do Kochłowic na południu. Wyróżniono w tej strukturze trzy odcinki obronne: ?Bobrowniki?, ?Chorzów? i ?Kochłowice?.

Dowódcą Obszaru Warownego ?Śląsk? mianowano płk. Wacława Klaczyńskiego. Schron dowodzenia całej linii umocnień znajdował się w Chorzowie.

Ostatni etap budowy nastąpił w 1939. Wówczas przystąpiono do rozbudowy skrzydeł, na południu o Odcinek Mikołów (18 km), a na północy o Odcinek Tąpkowice (14 km). Odcinki te nie zostały w pełni ukończone ze względu na przerwanie prac rozpoczęciem działań wojennych w 1939 roku.

Łączna długość wszystkich fortyfikacji wzrosła do około 60 km w 9 silnych punktach oporu.

Całość linii to 170 ciężkich i średnich schronów bojowych połączonych przez zapory przeciwpancerne, przeciwpiechotne oraz utworzone zalewy na rzekach Brynica, Kłodnica, Gostynka i Pszczyna. Budowa schronów trwała aż do samego wybuchu wojny.

Obecnie całość śląskich umocnień nazywana jest Obszarem Warownym ?Śląsk?, jednakże należy pamiętać, że jest to nazwa nieformalna (nawet w dokumentach Armii ?Kraków? umocnienia na Górnym Śląski figurują pod nazwą ?obszar umocniony Górny Śląsk?).

Źródło:

 • "Fortyfikacje Obszaru Warownego 'Śląsk'" , Pro Fortalicium, Piekary Śląskie 2006
 • Sadowski Jerzy, Fortyfikacje Obszaru Warownego ?Śląsk? w Chorzowie, Wyd. INFORT, Gliwice 2004

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć
OWŚ - P.O. "Przeczyce" OWŚ - P.O. "Nowa Wieś" OWŚ - Pozycja czat nad rzeką Brynicą: Umocniony wiadukt OWŚ - Sektor umocniony "Tąpkowice"

Brak zdjęć
OWŚ - Pozycja polowa "Kozłowa Góra" OWŚ - Grupa bojowa "Wesoła"    
   

Literatura

Literatura
 • "Fortyfikacje Obszaru Warownego 'Śląsk'" , Pro Fortalicium, Piekary Śląskie 2006
 • Zeszyty Tarnogórskie nr 16, Fortyfikacje Śląska i pogranicza 1993, Tarnowskie Góry 1993
 • Zeszyty Tarnogórskie nr 8, Tarnogórskie pułki w obronie ojczyzny 1939-1989. 1989
 • Zieliński Jan, "Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrześniowej 1939 roku", Wyd. ŚLĄSK 1964
 • Iwanowski Wincenty, "Kampania wrześniowa 1939", tom I
 • Steblik Władysław, "Armia 'Kraków'", Wyd. MON, Warszawa 1989
 • Sadowski Jerzy, "Fortyfikacje Obszaru Warownego "Śląski" w Chorzowie. Schron - Izba muzealna przy ul. Katowickiej", Infort 2004
 • Dudek Marcin, Sadowski Jerzy, "Śląski Zeszyt Historyczny 2005", Infort 2005, wydanie specjalne
 • Sadowski Jerzy, "Muzeum fortyfikacji Obszaru Warownego "Śląsk". Schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach - Wesołej", Infort
 • Sadowski Jerzy, "Schron bojowy nr 52. Obszar Warowny "Śląsk". Schron - muzeum w Dobieszowicach - Wesołej", Infort 2005
 • Sadowski Jerzy, "Schron bojowy "Sowiniec". Obszar Warowny "Śląsk". Schron - muzeum bitwy wyrskiej.", Infort 2005

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy