Polish English German Russian
mapa atrakcji

Rusza kolejny etap prac na Zamku w Tenczynie

Zwiększ / zmniejsz:
Plan prac remontowych Zamku Tenczyn w 2018 rokuZ przyjemnością informujemy, że niebawem rozpocznie się kolejny, IX etap prac zabezpieczających na Tenczynie. Remont konserwatorski zamku prowadzony będzie na zlecenie Gminy Krzeszowice jako Inwestora w porozumieniu z obecnymi właścicielami obiektu - spadkobiercami Adama Potockiego. Środki pochodzić będą z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem prac remontowych jest zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem zabytkowej struktury murów zamkowych i jednoczesne umożliwienie dostępu do wnętrza zamku dla zwiedzających.

Przewiduje się:
  • renowację ceglanego portalu (ościeży bramy) z 2 poł. XIX w. oraz konserwację kamiennego zwornika z herbem Tęczyńskich,
  • wykonanie nowej bramy (wrót) w formie dwuskrzydłowej, kutej kraty zapewniającej wgląd do wnętrza i jednocześnie zabezpieczającej obiekt przed włamaniami.
Założono bowiem, że w głównym wejściu do zamku, w barbakanie który został gruntownie wyremontowany i udostępniony już w 2016 r. nie może dłużej pozostawać zniszczony portal ceglany z prowizorycznym, 
budowlanym zamknięciem. 
Na ten rok w pierwszej kolejności zaplanowano naprawę wtórnej bramy wjazdowej w barbakanie. (Brama z 2 połowy XIX w. jest jedynym nie wyremontowanym dotąd elementem tej budowli).

Pilne jest również częściowe odtworzenie i konserwacja kartusza z herbem Tęczyńskich umieszczonego w łuku bramy wjazdowej. Z lewej strony kartusz herbowy - stan obecny, z prawej strony renesansowy herb Tęczyńskich w wersji hrabiowskiej. Następnie planowane jest dokończenie remontu baszty Dorotki rozpoczętego w 2017 r. i udostępnienie jej wnętrz, zarówno w przyziemiu jak i na wyższych kondygnacjach dla zwiedzających. Lico muru dolnej kondygnacji Dorotki będzie odtworzone, rozebrane zostaną przypory zbudowane w XIX w. po obu stronach wejścia do baszty na poziomie przyziemia.

Przewiduje się również odbudowę fragmentu sklepienia nad narożnym północno-wschodnim pomieszczeniem skrzydła mieszkalnego. Pozwoli to na odtworzenie wejścia do baszty Dorotki na poziomie piętra poprzez 
przerzucenie mostka łączącego taras pierwszego piętra skrzydła mieszkalnego z otworem drzwiowym znajdującym się na pierwszym piętrze baszty.

Wejście na taras pierwszego piętra części mieszkalnej odbywać się będzie poprzez renesansowe schody prowadzące z dziedzińca zamku górnego. Dzięki odkryciu reliktów schodów możliwe było ustalenie ich oryginalnego przebiegu. W tym roku zostaną one zrekonstruowane i włączone do ciągu komunikacyjnego rozbudowanej trasy turystycznej.

Źródło: ratujtenczyn.org.pl

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy