Polish English German Russian
mapa atrakcji

Gdzieś w terenie...

    Jaki ekspres do kawy wybrać. Wiadomo wtedy czas na kawę.
    coffee-partner.pl

Polecamy

Recenzje

Kolejny wniosek o udzielenie dotacji na zabezpieczenie Zamku w Tenczyna

Zwiększ / zmniejsz:
Dziewiąty etap prac na Zamku TenczynGmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn– etap IX. Planowane roboty koncentrują się w obrębie zamku górnego. Ich wartość wynosi nieco ponad 2 mln. PLN.

Zaplanowany zakres prac wyraźnie wskazuje na to że Gmina Krzeszowice ma zamiar uatrakcyjnić obecnie funkcjonującą trasę turystyczną dodając do niej nowe fragmenty zamku. Do zabezpieczenia wytypowano te części ruiny które natychmiast po remoncie będą mogły zostać udostępnione dla zwiedzających. Wśród nich znalazła się kaplica zamkowa która wymaga pilnych zabiegów konserwatorskich. Dąży się też do udostępnienia turystom tarasu na baszcie Dorotce.

Główne prace przewidziane we wniosku obejmują:
  1. Rekonstrukcję i odtworzenie sklepienia narożnego pomieszczenia przed basztą „Dorotka” i wykonanie połączenia z częścią mieszkalną.
  2. Odtworzenie renesansowych schodów z dziedzińca na poziom I-go p. skrzydła reprezentacyjnego
  3. Odgruzowanie wnętrza kaplicy oraz przylegającego do niej "skarbczyka" oraz zabezpieczenie koron ścian
  4. Rekonstrukcję elementów ceglanych nad bramą Bastei wjazdowej wraz z bramą wjazdową

Przyszłoroczne plany remontowe Gminy Krzeszowice są ambitne. Doświadczenie pokazuje jednak że konkurencja o ministerialne dotacje jest bardzo
duża i nie zawsze udaje się uzyskać całości wnioskowanych środków. Na Tenczynie ciągle trwa jednak wyścig z czasem, spore fragmenty zamku nadal
pozostają w stanie katastrofy budowlanej. Należy je natychmiast ratować tym bardziej że obiekt przyciąga coraz większe rzesze turystów powoli stając
się regionalną atrakcją turystyczną.

Reklama

Reklama W Odtur

Partnerzy